Haf!
My jsme parta bystrých hlav!
Psí hlavu ve znaku máme,
ničeho se nelekáme.
Za svým cílem pevně jdem,
junák je vždy připraven!

 

 

 

 


 

        DOMŮ                             FACEBOOK                              KONTAKTY                             SPONZOŘI

 

          SVĚTLUŠKY a VLČATA                SKAUTI a SKAUTKY                 ROVEŘI & RANGERS

 

       KRONIKA                          TÁBORY                              FOTKY Z AKCÍ                            SKAUTING

 


 

KALENDÁŘ AKCÍ 

KALENDÁŘ AKCÍ